Blankning av aktier är ett sätt att spekulera i fallande kurser. En investerare lånar aktier och säljer dem sedan omgående. Aktiekursen faller sedan förhoppningsvis och investaren köper tillbaka samma mängd aktier och lämnar tillbaka aktierna till långivaren. Prisskillnaden mellan när aktien såldes och senare köptes tillbaka ger en vinst. Om kursen istället stiger gör investeraren en förlust.

Sedan finns även naken blankning, där aktier säljs som inte först har lånats. Dvs investeraren säljer aktier som man kan säga inte finns. Reglerna skiljer sig åt mellan länderna. I Sverige är naken blankning tillåten under dagen, men positionen måste regleras innan handelsdagen är slut. I USA finns igen sådan tidsgräns. Åsikterna går i sär om naken blankning bör vara tillåten eller inte, många är av åsikten att det är ett rent bedrägeri som inte har något att göra på en seriös marknad.

Vi har två videofilmer om blankning av aktier. Först en på drygt 7 minuter som förklarar hur blankning och naken blankning fungerar. Sedan har vi en 25 minuter lång Bloomberg-dokumentär om naken blankning som är starkt kritisk till fenomenet.

Uppdatering: Ytterligare en video som förklarar blankning av aktier, samt några argument varför ett förbud är fel och inte fungerar i praktiken.