Fractional Reserve Banking är det system som används i världens ekonomiska system. Systemet är gammalt och kom till i sin första form via guldsmeder, innan det vidareutvecklades och anammades är världens stater. Under många år har systemet haft sina kritiker som anser att det är ett bedrägeri eller allmänt skadligt. Kritikerna har inte haft det lätt, ingen har tagit dem på allvar och någon riktig debatt har aldrig kommit igång. I finanskrisens spår, när många av världens stater har tryckt pengar i aldrig tidigare skådad omfattning, har dock viss debatt kommit igång.

För att förstå hur systemet med fractional reserve banking fungerar så är videoserien Banker och pengar väldigt bra. Den börjar med grunderna och går sedan vidare steg för steg i utvecklingen. Vi får också exempel på hur andra system fungerar och avslutar med tre diskussioner kring svagheterna med fractional reserve banking. Föreläsningen om banker av Robert Shiller på Yale University är också intressant. Avslutningsvis så har vi även Fiat Empire - Varför FED bryter mot konstitutionen, en kritisk dokumentär med vissa konspiratoriska inslag.