Guide till att börja med trading

Att börja med trading

En guide om att börja med trading av aktier, index och andra tillgångar.

Denna video lär inte ut några konkreta tradingstrategier. Den är i stället till för dig som är intresserad av att börja med trading och ger dig en första introduktion till hur du förbereder dig, innan du börjar lära dig olika strategier.

När du har sett denna video är Riskhantering för trading ett bra nästa steg.