Banker och pengar

Fractional Reserve Banking - Bankgaranti 

Här får vi en vidare genomgång av de svaga punkterna i ett banksystem som använder fractional reserve banking. Närmare bestämt hur en statlig bankgaranti fungerar och vilka sidoeffekterna är av en sådan garanti i ett fractional reserve banking-system.

Nästa: Fractional Reserve Banking...
Föreg: Fractional Reserve...
Index: Banker och pengar