Banker och pengar

Guldstandard till fiatpengar?

I denna video får vi en förklaring på vad som hände med guldet som innan var den reserv som pengar backades upp med. Vi går från en guldstandard till fiatpengar. Vi får även en kort diskussion om innebörden av rikedom/välstånd.


Nästa: Olika banksystem - En diskus.
Föreg: Ränta jmf med penning...
Index: Banker och pengar