Banker och pengar

Sedlar och checkar

I denna video får vi en förklaring på hur checkar fungerar. Ett betalningsmedel som gör att banker kan cleara betalningar utan att användaren måste använda pengar eller guld.
Nästa: Ge lån utan att överföra guld
Föreg: Sedlar
Index: Banker och pengar