Banker och pengar

Statspapper

I denna video får vi en introduktion till olika former av statspapper. En introduktion till government debt och treasuries. Vad betyder det när vi säger att Federal Reserve Notes ges ut av Centralbanken (Reserve bank), men att de är en förpiktelse från staten.

Vi väljer här att behålla några av de engelska orden för att inte skapa förvirring med översättningar.


Nästa: Open Market Operations
Föreg: En centralbank
Index: Banker och pengar