Hur certifikat fungerar - Bull & Bear

Certifikat 

En video-presentation av hur certifikat fungerar, som ofta även använder begreppen bull och bear certifikat.

Certifikat är börshandlade värdepapper som låter investeraren spekulera i både aktier, råvaror, index och andra tillgångar. De finns både med och utan hävstång. Bull-certifikat är för dig som vill spekulera i uppgång och Bear för dig som tror på fallande priser.

Presentationen ges av Anders Nicander på Handelsbanken.