Datorer som handlar på nyheter 

Nyhetsanalys

En föreläsning som går igenom hur nyheter kan inkluderas i tradingmodeller.

De flesta tradingmodeller använder idag huvudsakligen sifferinformation, så som priser, volym etc. Med automatiserad nyhetsanalys kan världens nyheter analyseras i realtid och mata ut data som kan förstås av datorer och användas tradingmodeller. Oftast i form av sentiment.

I denna föreläsning fokuseras på kvantitativa tradingmodeller, men att få tiotusentals nyheter analyserade varje dag är självklart även användbart i manuell handel.

Föreläsningen gavs av Armando Gonzalez, VD för Ravenpack, på Sentiment Analysis Symposium.