Enron - The smartest guys in the room 

Enron - The Smartest guys in the room är en dokumentärfilm om Enron, en av de största företagsskandalerna i USA någonsin. När företaget gick i konkurs under 2001 så var det den då största konkursen i USAs historia. Enron-skandalen fick även Arthur Andersen, en av de fem stora revisionsjättarna i världen, på fall.

Enron var ett energibolag som under 1990-talet växte till en gigant. Företaget var tidigt ute med att bygga upp och agera på en avreglerad el-marknad. Företaget diversifierade sedan sin verksamhet och började handla i gas, bredband, väderkontrakt och andra tillgångar. Företaget var enormt hyllat och var som mest värt över 60 miljarder dollar på börsen.

Företagets hade dock byggt upp sin verksamhet och sitt värde på både tveksamma och olagliga grunder. Det största missbruket bestod av att man använde värderingsmodellen mark-to-market på ett extremt ohederligt sätt, vilket skapade fabricerade tillgångar och vinster. Luftslottet avslöjades under 2001 och då framkom även företagets många andra skandalösa ageranden.

Enron är en fantastisk historia och Enron - The smartest guys in the room är en dokumentär som du inte får missa.