Finanslexikon

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett företag. Den ger aktieägaren rätt till företagets tillgångar och vinster. Noterade aktier handlas på börser.