Finanslexikon

Balansräkning

En balansräkning är en uppställning av ett företags tillgångar och skulder. Vanligtvis brukar man ställa upp tillgångarna i en kolumn, samt skulder och eget kapital i den andra, där de två kolumnerna balanserar varandra. Man kan även, som i denna video, dela upp dem i tre kolumner.