Finanslexikon

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget.

Ägarna utser en styrelse att representera dem, som i sin tur har ansvar att tillsätta en VD.