Finanslexikon 

Bolån

En bolån är ett banklån med en bostad som säkerhet. Ett bolån gör det möjligt för en person att köpa en bostad även om man inte har kapital nog för att betala hela beloppet med egna pengar.

Eftersom man betalar ränta på lånet så blir den totala kostnaden högre än vad man betalade för bostaden.


Index: Finanslexikon