Finanslexikon

Book value

Den amerikanska termen "book value" visar vad ett företag är värt om det skulle lägga ner sin verksamhet idag, sälja av tillgångarna och betala skulderna.

I Storbritannien används termen "net asset value".