Finanslexikon 

CAGR

CAGR är en förkortning på Compound Annual Growth Rate, dvs den genomsnittliga årliga tillväxttakten. Det är ett mått på avkastningen på en investering, t.ex. en obligation eller fond, under en given investeringsperiod, t.ex. 4 eller 8 år. Ofta används benämningen "utjämnad avkastningsgrad" eftersom CAGR mäter investeringens tillväxt under antagandet av en konstant tillväxttakt baserat på en årlig bas.


Index: Finanslexikon