Finanslexikon 

Cooking the Books

"Cooking the books" är ett engelskt uttryck för att ett företag manipulerar sin bokföring.


Index: Finanslexikon