Finanslexikon 

Elliott Wave

Elliott Wave-teorin (EWT) togs fram av Ralph Nelson Elliott på 1920-talet och är ett verktyg för teknisk analys av aktier och andra tillgångar.

Elliot Wave-teorin säger i sin mest grundläggande form att alla marknadsrörelser följer en återkommande rytm av fem vågor i riktningen med den centrala trenden, följd av tre korrigerande vågor (en ”5-3”-rörelse).

Se även Bollingerband.


Index: Finanslexikon