Finanslexikon

Enterprise value

Enterprise value är ett sätt att värdera ett företag. Det kan hjälpa investerare att jämföra företag med olika kapitalstrukturer. Enterprise value används ofta av investerare för att ge en klarare bild än vad marknadsvärdet (market cap) ger, då det även tar hänsyn till skulder och kassa.