Finanslexikon

EPS - Earnings per Share

Earnings per share (EPS), eller Vinst per Aktie (VPA eller V/A) på svenska, är ett nyckeltal för att utvärdera företag. Det är företagets totala vinst dividerat med det totala antalet utestående aktier.