Finanslexikon

ETF

ETF, en förkortning av Exchange-Traded Funds, är börshandlade fonder. De ger investeraren möjligheten att enkelt kunna diversifiera sin portfölj genom att köpa ETF:er som speglar alla tänkbara tillgångar och korgar av tillgångar, exempelvis aktier, index och råvaror.