Finanslexikon

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde är ett företags kassaflöde från rörelsen, minus kapitalkostnad och utdelning.

Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar.