Finanslexikon

Fundamental analys

Fundamental analys är ett centralt begrepp inom företagsvärdering och värdering av aktier. Fundamental analys går ut på att man analyserar företagets ekonomiska rapporter, ledningens förmåga, konkurrenssituation mm för att komma fram till ett företags rätta värde. Detta kan ställas mot teknisk analys där man inte analyserar företaget, utan marknaden för aktierna.