Finanslexikon

Futures

Futures gör det möjligt för olika parter att överföra risk mellan varandra. En future fungerar som en option, men med skillnaden att med en future så måste båda parter fullfölja kontraktet. Alla möjliga tillgångar kan handlas på termin, exempelvis är råvaror vanligt.