Finanslexikon 

Kannibalisering

Kannibalisering kan inträffa när ett företag släpper nya produkter som konkurrerar med de egna redan existerande produkterna.

Samma sak kan även inträffa om ett företag öppnar upp nya butiker i närheten av befintliga butiker, där de nya tar försäljning från de befintliga.

Kannibalisering måste inte enbart vara någonting negativt. Det kan vara bättre att konkurrera med sig själv än att släppa in andra konkurrenter.


Index: Finanslexikon