Finanslexikon 

Konsolidera skulder

Att konsolidera sina skulder är ett kraftfullt sätt att snabbare betala av sina skulder.

Genom lägga om flera olika lån med högre räntor till ett lån med längre ränta sänker man sina räntekostnader och kan snabbare betala av sin total skuld.

Ofta handlar det om att öka belåningen på huset och betala av dyra kreditkortsskulder och andra konsumentlån. Även om man inte har något hus eller annan tillgång att låna mot, går det ofta att sätta sig ner med banken och få ett lån med relativt bra ränta.

Se även Prioritera skulder.

Index: Finanslexikon