Finanslexikon

Köpoption

En köpoption ger innehavaren (köparen) rätten att köpa en tillgång, exempelvis en aktie, till ett visst förutbestämt pris. Utställaren (säljaren) av optionen åtar sig skyldigheten att sälja tillgången till det förutbestämda priset.