Finanslexikon

Livförsäkring

En livförsäkring är en typ av personförsäkring som normalt är knuten till en persons liv, hälsa eller arbetsförmåga. I de flesta fall är en livförsäkring tänkt att skydda efterlevande ekonomiskt om en nära anhörig dör.

I videon förklaras hur de finansiella betalningsströmmarna ser ut och vad olika utfall innebär.