Finanslexikon

Obligation

En obligation är ett lån, en form av skuldförbindelse, som kan ges ut av företag och stater för finansiera olika former av projekt. En obligation ger vanligtvis innehavaren en periodisk kupong (ränta). Obligationer kan säljas och köpas under löptiden.