Finanslexikon 

Risknivå och tidshorisont

Risknivån i en investering (aktie eller annat värdepapper) mäts i standardavvikelse, hur mycket priset svingar upp och ner jämfört med sitt genomsnittspris. Det är viktigt att anpassa sin risknivå utifrån vilken tidshorisont man gör sin investering, så att man inte tvingas att sälja vid en tidpunkt när priset på tillgången tillfälligt har svingat ner.


Index: Finanslexikon