Finanslexikon

ROA - Return on Assets

Return on Assets (ROA) är ett nyckeltal för att utvärdera hur ett företag presterar och där med också för att värdera ett företag. I Sverige säger vi avkastning eller räntabilitet på totalt kapital. Det är ett mått som ställer företagets vinst i förhållande till dess totala kapital.