Finanslexikon

ROE - Return on Equity

Return on Equity (ROE) är ett nyckeltal för att utvärdera hur ett företag presterar och där med också för att värdera ett företag. I Sverige säger vi avkastning på eget kapital. Det är ett mått som ställer företagets vinst i förhållande till dess egna kapital.