Finanslexikon

ROI - Return on Investment

Return on Investment (ROI), den avkastning som en investering genererar. Ett generiskt företagsekonomiskt nyckeltal som omfattar alla lönsamhetsberäknar. Till exempel räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital.