Finanslexikon

Säljoption

En säljoption ger innehavaren (köparen) rätten att sälja en tillgång, exempelvis en aktie, till ett visst förutbestämt pris. Utställaren (säljaren) åtar sig skyldigheten att köpa tillgången till det förutbestämda priset.