Finanslexikon 

Sammansatt ränta

Sammansatt ränta, eller det vanligare begreppet "ränta på ränta", innebär att räntan inte bara beräknas på ursprungsbeloppet, utan att räntan från föregående period står kvar och ingår i det belopp som räntan under perioden efter beräknas på.

Andra begrepp för samma sak är "ränta på ränta-effekten" och kumulativ ränta. På engelska heter begreppet compound interest.

Albert Einstein ska ha sagt ”Ränta på ränta är ett av världens åttonde underverk” och ”den starkaste kraften i Universum är ränta på ränta”