Finanslexikon

Stop loss

En stop loss-order är en latent säljorder som aktiveras automatiskt när marknadspriset för en aktie sjunker till den nivå angivits för stop loss-ordern. Det är ett sätt för en investerare att skydda sin portfölj mot kraftigare kursfall när denne inte har möjlighet att bevaka portföljen.