Finanslexikon

Utdelning

När ett företag gör vinster kan det använda pengarna för att investera i verksamheten. Om företaget inte behöver alla pengarna för att investera i verksamheten så kan det dela ut dessa pengar till aktieägarna, så kallad aktieutdelning.