Finanslexikon

Valutapar

På valutamarknaden prissätts alla valutor i så kallade valutapar.

Valutors kurs anges i par, som SEK/USD eller USD/JPY. Den första valutan i ett par kallas basvaluta medan den andra kallas för motvaluta. Basvalutan är "grunden" för köpet/försäljningen. Om du till exempel köper SEK/USD så köper du kronor (och säljer samtidigt dollar). Detta gör du för att du förväntar dig att den svenska kronan kommer att stiga i värde mot den amerikanska dollarn.

Se även Valutamarknaden.