Finanslexikon

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett företagsekonomiskt nyckeltal. Det definieras som ett resultatmått dividerat med omsättningen.

Vinstmarginal kan beräknas på olika nivåer, exempelvis bruttomarginal och rörelsemarginal.