Finanslexikon 

Zombie-banker

Zombie-banker kallas banker som är konkursmässiga, men som håller sig vid liv med hjälp av statliga stödåtgärder och luckor i regelverken.

Zombie-banker är skadliga då de binder upp kapital som skulle kunna användas bättre på annat håll. De fortsätter dessutom oftast att gå med förlust, vilket innebär att det blir mindre kapital över till de som har krav på banken än om banken skulle ha likviderats med en gång.


Index: Finanslexikon