Floored -  En dokumentär om handlargolvet i Chicago

Handlargolvet i Chicago, en värld som mer liknar ett kaotiskt upplopp än en arbetsplats. Dokumentärfilmen Floored ger en unik inblick i en för många mindre känd del av finansbranschen. Trade:arna kanske inte har någon examen, men de har mod, och en förkärlek för överdåd. Men liksom i så många andra delar av vår ekonomi, så förändrar teknologi deras affärer, och dessa, ofta något excentriska, personer på handlargolvet är inte av den typen som gillar nyheter. Datoriserad handel tar inte bara bort många av känslorna i jobbet, den slår också ut veteranerna från sina jobb, de är dinosaurier i en marknad befolkad av en yngre generation.

Dokumentären Floored ger en unik och ärlig inblick i golvhandeln i Chicago och personerna som befolkar den. 1997 infördes elektronisk handel i Chicago och sedan dess har antalet golvhandlare minskat med 90 %, och de kämpar mot en yngre generation handlare och deras datorer.

Som referens kan tilläggas att Stockholmsbörsen införde ett elektroniskt handelssystem 1989 och då samtidigt avslutade golvhandeln.