Fonder - Exchange Traded Fund - ETF

Exchange Traded Fund - ETF 

En genomgång av vad en Exchange Traded Fund (ETF) är och hur de fungerar. På svenska kallas de även börshandlade fonder och ETFer.

Vi får också en jämförelse med open-end- och closed-end-fonder, där EFTer kan sägas ha tagit det bästa från båda världar.

ETFer har även ofta lägre avgifter och ger möjlighet att spekulera i specifika tillgångar som annars kan vara krångla att handla i.


Nästa: Hedgefond
Föreg: Closed-end mutual fund
Index: Fonder