Grundkurs för investerare - CAPM och aktier 

CAPM och aktier

Denna video ger en förklaring av hur man värderar en aktie med hjälp av CAPM-modellen (Capital asset pricing model), samt en väldigt grundläggande förklaring av CAPM.

Vi får vidare en genomgång av varför CAPM-modellen sedan slutet av sommaren 2011 inte riktigt fungerar för att värdera aktier.