Grundkurs för investerare - Guldstandard

Guldstandard

En introduktion till vad en guldstandard är, dvs motsatsen till det system med fiat-pengar som används över hela världen idag.

Vi får även några kommentarer kring varför den senaste guldstandarden i västvärlden övergavs, samt om vi borde införa en guldstandard på nytt.