Grundkurs för investerare - Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

En genomgång av varför det är viktigt att titta på den kassaflödesanalys som företagsrapporter innehåller.

Många investerare tittar på resultaträkningen, kanske på balansräkningen och missar ofta att titta på kassaflödesanalysen. Men den är viktig.

Videon visar på hur kassaflöde och resultaträkning kan skilja sig åt, och att det är viktigt för en investerare att kolla upp vad orsaken till skillnaderna är.