Grundkurs för investerare - LIBOR/ OIS spread

LIBOR / OIS spread

En förklaring av vad LIBOR/OIS spread är för något och varför den kan användas som en indikator på om banksektorn står inför problem.

LIBOR är den brittiska interbankräntan. I Sverige har vi STIBOR.

OIS står för overnight indexed swap.
Nästa: Zombiebank