Grundkurs för investerare - Market maker

Market maker

En förklaring av vad en market maker är och gör. Andra ord för samma sak är likviditetsgarant och marknadsgarant.

En market maker är en finansiell aktör som ställer ut en köp- och en säljkurs för en aktie eller annan finansiell tillgång. Detta för att det alltid ska gå att köpa respektive sälja en tillgång på en börs eller annan marknadsplats.Nästa: Kassaflöde
Föreg: Derivat