Grundkurs för investerare - Ränta på ränta-effekten

Ränta på ränta-effekten

En förklaring av ränta på ränta-effekten, eller för att använda den mer formella termen, effektiv ränta.

Ränta på ränta-effekten handlar om att kontinuerligt återinvestera den avkastning man får. Dvs att tjäna pengar på pengar.

De flesta av oss har spontant svårt att greppa vilken betydelse ränta på ränta-effekten har för utvecklingen över en längre tid. Det är oftast först när man börjar räkna som bilden klarnar hur kraftfull den är.