Grundkurs för investerare - Fyra sätt att hålla handelskostnaderna låga

Handelskostnader - Håll dem låga 

I denna video uppmärksammas fyra sätt att hålla sina handelskostnader låga.

Att hålla kostnaderna låga har en större effekt på resultatet av sina investeringar än vad man kan tro.

De specifika exemplen om skatter avser Storbritannien. Att ta hänsyn till skatter är dock lika viktigt i Sverige. Exempelvis kan man planera sin reavinst/reaförlust. Eller använda en kapitalförsäkring för sin aktiehandel, där reglerna är mycket förmånliga i Sverige.
Nästa: PEG-talet
Föreg: Räntekurva
Index: Grundkurs för investerare