Grundkurs för investerare - VPA - Vinst per aktie

VPA - Vinst per aktie 

En förklaring av nyckeltalet Vinst Per Aktie (VPA), samt Utspädd VPA.

Nyckeltalens engelska begrepp är Earnings Per Share (EPS) och diluted EPS.

Vi får även en genomgång av två svagheter som man måste se upp med om man använder nyckeltalet, samt ett par alternativ som en del investerare föredrar att använda i stället.Nästa: Räntekurva
Föreg: Balansräkning
Index: Grundkurs för investerare